Pusat Bantuan | Peranan Kastam dan Cukai dalam Perdagangan Lintas Sempadan

Peranan Kastam dan Cukai dalam Perdagangan Lintas Sempadan

Kastam dan cukai adalah komponen penting dalam pengangkutan antarabangsa.

Kastam bertanggungjawab untuk memantau dan memeriksa barangan; pihak berkuasa cukai mengutip pelbagai cukai dan yuran yang berkaitan dengan pengangkutan antarabangsa.

Agensi bekerjasama untuk memastikan penghantaran antarabangsa yang selamat dan cekap.

Ia juga menguatkuasakan pematuhan undang-undang dan peraturan tempatan.

Saluran pengangkutan tanpa cukai memerlukan pengguna membuat prabayar terlebih dahulu.

Contoh: pengguna perlu membayar cukai penggunaan (GST) 8% terlebih dahulu untuk pengangkutan laut Singapura.

Sila deklarasikan nama, kuantiti, dan nilai barang secara jujur.

Jika pendedahan palsu atau pengabaian mengakibatkan pemeriksaan atau denda kastam, pengguna bertanggungjawab untuk semua akibat.

Bantuan
Pelanggan Sentiasa Diutamakan
Soalan Kategori
Peranan Kastam dan Cukai dalam Perdagangan Lintas Sempadan

Kastam dan cukai adalah komponen penting dalam pengangkutan antarabangsa. Agensi kastam bertanggungjawab mengawal selia kemasukan dan keluaran barangan, haiwan, tumbuhan, dan bahan berbahaya serta melakukan pemeriksaan kesihatan dan keselamatan ke atas individu. Agensi cukai pula mengutip pelbagai cukai yang berkaitan dengan pengangkutan antarabangsa. Agensi ini bekerjasama untuk memastikan keselamatan dan kecekapan pengangkutan antarabangsa sambil memperteguhkan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan tempatan.


*Sesetengah saluran pengangkutan tidak termasuk cukai, dan pengguna perlu membayar di muka atau dihubungi oleh kakitangan yang berkaitan setelah barang tiba di negara destinasi untuk mengutip cukai yang berkaitan. Sebagai contoh, pengguna saluran pengangkutan laut Singapura perlu membayar cukai penggunaan 8% (GST) apabila membayar yuran penghantaran antarabangsa. Jika tidak dibayar di muka, kakitangan yang berkaitan akan menghubungi pengguna untuk membayar cukai yang berkaitan sebelum mengatur penghantaran.


*Sila deklarasikan nama, kuantiti, dan nilai barang secara jujur. Jika pendedahan palsu atau pengabaian mengakibatkan pemeriksaan atau denda kastam, pengguna bertanggungjawab untuk semua akibat.