Pusat Bantuan | Tempoh Penyimpanan Komoditi: Optimumkan Storan dan Uruskan Barangan Secara Fleksibel!

Tempoh Penyimpanan Komoditi

Gudang Guangzhou menyediakan tempoh penyimpanan percuma selama 30 hari (dari tarikh penyimpanan)

Tertunggak akan diaturkan untuk dihantar balik ke gudang Malaysia Barat atau dimusnahkan secara tempatan di China.

Tempoh penyimpanan maksimum di gudang Malaysia ialah 60 hari.

Pelanggan masih boleh mengambil barang mereka di gudang Malaysia Barat, caj penghantaran antarabangsa akan dikira berdasarkan isipadu barangan, termasuk yuran penghantaran laut dari China ke Malaysia Barat dan yuran pos tempatan untuk penghantaran ke alamat (Malaysia Barat/Malaysia Timur/Singapura).

Kami tidak lagi bertanggungjawab ke atas penyimpanan barang yang telah berada di dalam gudang kurang daripada 30 hari tetapi telah melebihi jangka hayat barangan tersebut (seperti makanan).

Kami akan mengesahkan dengan pelanggan sebelum mengatur pakej untuk dihantar pulang ke Malaysia. Jika tiada balasan dalam masa 3 hari, gudang akan berurusan dengannya sewajarnya.

Bantuan
Pelanggan Sentiasa Diutamakan
Soalan Kategori
Tempoh Penyimpanan Komoditi: Optimumkan Storan dan Uruskan Barangan Secara Fleksibel!

Untuk memastikan gudang Guangzhou mempunyai ruang yang mencukupi bagi aliran barang yang semakin meningkat, kami telah mengambil langkah-langkah peningkatan berikut untuk jangka masa penyimpanan percuma melebihi 30 hari (bermula dari tarikh masuk):


1. Hak penggunaan bungkusan akan diatur secara berkala untuk dihantar melalui penghantaran laut ke gudang kami di Malaysia Barat. Selepas tiba di gudang Malaysia Barat, pelanggan boleh mengambil bungkusan mereka.

2. Caj penghantaran antarabangsa akan dikira berdasarkan isipadu barangan, termasuk yuran penghantaran laut dari China ke Malaysia Barat dan yuran pos tempatan untuk penghantaran ke alamat (Malaysia Barat/Malaysia Timur/Singapura).

3. Kami akan mengenakan caj operasi gudang: RMB10 bagi setiap bungkusan atau bagi bungkusan dengan berat di bawah 20kg (1 nombor kurier).

4. Bagi bungkusan yang melebihi tempoh penyimpanan 30 hari, kami akan mengatur penghantaran laut kembali ke gudang kami di Malaysia atau memusnahkannya di China.

5. Jika barangan belum mencapai 30 hari dalam penyimpanan tetapi telah melebihi tarikh luput jaminan kualiti (contohnya makanan), kami tidak akan bertanggungjawab terhadap penyimpanannya.

6. Tempoh penyimpanan maksimum di gudang kami di Malaysia adalah 60 hari.

7. Bagi bungkusan yang telah luput tarikh luput atau tidak diketahui, kami akan menghubungi pelanggan untuk pengesahan sebelum mengatur penghantaran semula ke Malaysia. Jika pelanggan tidak memberi jawapan dalam tempoh 3 hari, gudang akan mengambil tindakan yang sesuai.


Untuk memastikan gudang sentiasa kemas, kami akan melaksanakan pengaturan gudang secara berkala dan mengambil langkah-langkah penanganan yang seragam.


Sila ambil maklum tentang langkah-langkah peningkatan di atas.