Pusat Bantuan | Pemeriksaan Kastam: Pengetahuan Penting untuk Perdagangan Import dan Eksport | Borong China ShipForMe

Pemeriksaan Kastam

Pemeriksaan kastam bermaksud semasa proses mengimport dan mengeksport barangan, kastam memeriksa barangan mengikut undang-undang

Tujuan pemeriksaan kastam adalah untuk melindungi keselamatan negara, menjaga kepentingan awam dan membendung aktiviti haram seperti penyeludupan dan pengelakan cukai

Pemeriksaan kastam boleh dibahagikan kepada pemeriksaan di tapak dan pemeriksaan luar tapak

Pemeriksaan di tapak merujuk kepada pemeriksaan fizikal barang oleh kastam di pelabuhan masuk dan keluar seperti pelabuhan dan lapangan terbang; pemeriksaan luar tapak merujuk kepada pemeriksaan barangan semasa proses pengisian borang import dan eksport melalui pengesahan data elektronik

Syarikat import dan eksport haruslah mematuhi syarat-syarat kastam

Sekiranya kastam mendapati maklumat yang salah atau tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, ia mungkin mengenakan penalti

Bantuan
Pelanggan Sentiasa Diutamakan
Soalan Kategori
Pemeriksaan Kastam: Pengetahuan Penting untuk Perdagangan Import dan Eksport

Pemeriksaan Kastam merujuk kepada proses pemeriksaan, pengesahan, dan penilaian barangan semasa proses import dan eksport, untuk memastikan keabsahan, ketulenan, dan keselamatan barangan. Tujuan pemeriksaan kastam adalah untuk memastikan keselamatan negara, memelihara kepentingan awam, mengekang aktiviti penyeludupan, pengelakan cukai dan kegiatan haram lain serta mempromosikan perkembangan perdagangan import dan eksport yang sihat dan teratur.


Pemeriksaan Kastam boleh dibahagikan kepada dua jenis - pemeriksaan di tempat dan pemeriksaan bukan di tempat. Pemeriksaan di tempat merujuk kepada pemeriksaan barangan secara fizikal, pengambilan sampel dan sebagainya di pelabuhan, lapangan terbang, dan lain-lain pintu masuk dan keluar. Pemeriksaan bukan di tempat pula merujuk kepada pemeriksaan barangan semasa proses pengisian borang import dan eksport, melalui pengesahan data elektronik, rujukan kepada sijil-sijil berkaitan, dan soal selidik dengan pihak berkepentingan.


Syarikat import dan eksport haruslah mematuhi syarat-syarat kastam dan memberikan maklumat dan dokumen berkaitan dengan barangan yang benar dan tepat. Sekiranya kastam mendapati maklumat yang salah atau tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, barangan akan disemak semula dan syarikat mungkin dikenakan tindakan tatatertib. Oleh itu, syarikat perlu bekerjasama dengan pihak kastam untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.